FÆRDSELS TAVLER 2

Oplysningstavler

Ophængt
pilafmærkning

Ophængt
pilafmærkning

Ophængt pilafmærkning

Ophængt
pilafmærkning

Ophængt
pilafmærkning

Ophængt pilafmærkning

Ophængt
pilafmærkning

Vognbaner ved kryds

Vognbaneforløb
med
sammenfletning

Vognbaneforløb
med
sammenfletning

Vognbaneforløb
med
sammenfletning

Vognbaneforløb
med
sammenfletning

Vognbaneforløb
med
sammenfletning

Vognbaneforløb
med
sammenfletning

Vognbaneforløb
med
vognbaneskift

Vognbaneforløb
med
vognbaneskift

Fodgængerfelt (højre- og venstreopsat)

Fodgængerfelt (højre- og venstreopsat)

Blind vej

Blind vej med stianlæg

Ensrettet færdsel

Ensrettet færdsel

Ensrettet færdsel

Anbefalet rute for cyklister

Anbefalet rute for vandrere

Anbefalet rute for ridende

Anbefalet rute for knallerter

Anbefalet rute for lastbiler

Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods

Vejledning for invalide

Fodgængerbro

Fodgængertunnel

Busholdeplads for fjerntrafik

Busholdeplads for nærtrafik

Taxiholdeplads

Parkering
Parkering, indendørs

Krybespor

Hastighedsangivelse
for frakørsel

Motorvej

Motortrafikvej

Motorvej ophører

Motortrafikvej ophør

Gågade

Ophør af gågade

Opholds- og legeområde

Ophør af opholds- og legeområde Område med fartdæmpning

Ophør af område med fartdæmpning

Tættere bebygget område

Ophør af tættere bebygget område

Zone med standsning
forbudt

Zone med parkering forbudt

Zone med parkering

Zone med lokal hastighedsbegrænsning

Zone med lastbil forbudt

Ophør af zone med standsning forbudt

Ophør af zone med parkering forbudt

Ophør af zone med parkering

Ophør af zone med lokal hastighedsbegrænsning

   

Ophør af zone med lastbil forbudt

Generelle hastighedsbegrænsninger