Traktorkørekort

 

Lægeerklæring.

En forudsætning for at kunne aflægge en teori- og køreprøve er at man har fået udstedt en lægeerklæring der udstedes af ens sædvanlige benyttede læge. Ved lægen kontrolleres at man ikke lider af sygdomme der f.eks. bevirker at man besvimer, dårligt syn, reflekser mm. Til denne kontrol skal der medbringes et vellignende pasfoto på 35 x 45 mm. Farve eller sort/hvid uden hovedbeklædning. Dette foto skal lægen skrive Jeres navn, CPR. Nr. og lægens underskrift.

 

Færdselsrelateret førstehjælp.

Første gang du ansøger om kørekort, skal ansøgningen vedlægges et kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp.

Ved teori- og køreprøven skal du medbringe original dåbsattest eller gyldigt pas for identitetskontrol.

 

Definition af en Traktor

En traktor er et køretøj der er indrettet til at trække eller drive et arbejdsredskab, eller er indrettet som arbejdsredskab der højst er konstrueret til en hastighed på 30 km/t.

 

 KØRETØJET:

Styretøjet:

Styretøjet på en traktor kan være mekanisk, mekanisk med servo eller fuldhydraulisk.

Sidstnævnte er det mest almindelige på en traktor. Fuldhydraulisk styring vil sige, at rattet har forbindelse med en styreventil, som sender olietryk til en hydraulik cylinder, som styre traktorens forhjul.

 

Styretøjsundersøgelse:

Ratslør er det stykke man kan dreje rattet uden forhjulene bevæger sig. Målt på ratkransen man der max. være 5 cm. Sløret skal være ligeligt fordelt på de bevægelige dele i styretøjet. Sløret undersøges således:

1.      Start motoren, så der hydrauliske system virker.

2.      Placer forhjulene i ligeud stilling.

3.      Drej rattet til den ene side og marker ud for fast genstand på instrumentbord når forhjul bevæger sig.

4.      Drej så til den anden side og marker så igen på rattet ud for fast genstand når hjulene bevæger sig.

5.      Imellem de to markeringer må der max. være 5 cm.

 

Ved kørsel hvor færdselsloven gælder skal man være opmærksom på vægtfordelingen på traktoren. Loven siger at min. 20 % af traktorens faktiske vægt, skal hvile på de styrende hjul. Kan evt. afhjælpes ved brug af kontra vægte.

 

Bremser:

En traktor skal have 3 bremser: Fodbremse, håndbremse og en nødbremse.

Fodbremsen er på moderne traktorer hydraulisk og på 4-hjulstrukne traktorer bremser alle hjul.

Kontrol af fodbremsen:

1.      Pedalerne skal være sammenkoblet ved kørsel på vej.

2.      Pedalerne skal være rene og skridsikre.

3.      Der skal min. være 1 cm. Frigang.

4.      Når der trædes hårdt ned på pedalerne må de max. gå 2/3 ned. I nedtrådt stilling skal pedalen være hård og fast.

5.      Bremselængden må max. Være 11,5 meter ved 30 km/t (med eller uden læs)

Kontrol af håndbremsen:

Skal kunne holde traktoren afbremset på en stigning på 12 %.

Lys, lygter samt reflekser.

Positionslys / Markeringslys:

Markerer køretøjets ydrekanter. Ved kørsel med tvillingehjul i lygtetændingstiden skal traktoren være forsynet med positionslys der kan vippes ud således at den nye bredde markeres.

Positionslyset skal være hvidt lys og kunne ses på 300 meters afstand.

Køres der med et redskab der rager mere end 15 cm. ud over siden på traktoren skal dette altid være markeret med reflekser og i lygtetændingstiden et hvidt lys fremad og rødt bagud der er synligt på 300 meters afstand.

Påhængsvogn skal være forsynet med tilsvarende lygter som bag på traktoren, men hvis vognen er bredere end 1,6 meter skal den være monteret med to hvide positionslygter på forenden.

Hvis vognens koblingslængde overstiger 6 meter, skal der være monteret gule positionslygter på siden.

Nærlys:

Skal oplyse vejen 30 meter frem.

Lyskeglen skal falde med 1 %.

Lyset skal være hvidt eller gulligt.

Lyskeglen skal være asymmetrisk.

Fjernlys:

Skal oplyse vejen 100 meter frem.

Baglygter:

Afgive rødt lys

Skal kunne ses på 300 meters afstand.

Bremselys:

Afgive rødt lys.  Skal lyse ca. 4 gange kraftigere end baglyset.

Nr. plade lys:

Hvidt lys

Skal oplyse nr. pladen, så man kan aflæse den på 20 meters afstand.

 

Blinklys:

Skal blinke 1 til 2 gange pr. sek.

Gul farve

Skal ses i kraftigt sollys.

Haveriblink:

Bruges hvis traktoren er havareret og til fare for den øvrige trafik. Når dette er aktiveret så blinker alle blinklys på traktoren.

Arbejdslygter:

Er ikke tilladt at bruge på vej!

Reflekser:

Skal være røde bagpå, gule på siden og hvide foran.

Reflekser bagpå traktoren må ikke være trekantet, da disse er forbeholdt påhængskøretøjer.

Rotorblink:

Traktoren skal være forsynet med rotorblink når den er bredere end 2,55 meter eller redskabet rager mere end 15 cm. Ud over siden på traktoren.

 

Traktoren inddeles i 3 grupper:

Nøgen traktor:

Dvs. traktor uden nr. plade.

Kan ejes af alle.

Bruges til at trække eller drive andre redskaber. Må kun køre på vej til og fra arbejdssted samt reparatør. Transport af gods er ikke tilladt, medmindre det er en nødvendighed for at arbejdsredskabet virker (fx gyllevogn). Husk at sikre dig at traktoren er forsikret.

Godkendt traktor:

Dvs. en traktor med hvid plade og sort kant.

Må kun ejes af landbrug, gartneri samt skovbrug.

Må kun anvendes inden for driften af disse 3 virksomheder, så privat brug er ikke tilladt.

 

Registreret traktor:

Dvs. en traktor med hvid plade og rød kant.

Kan ejes af alle og bruges til alt.

 

Traktorens maximale mål:

Højde: 4 meter

Længde: 12 meter

Bredde: 2,55 (tvillingehjul dog 3,30)

Vogntogslængde: 18,75 meter (højst tilkoblet 2 vogne eller 1 vogn og et redskab)

Højst tilladt akseltryk: 10 tons

Højst tilladt boggitryk: 16 tons

Max. Totalvægt for vogntog: 44 tons (min. 50 % af vogntoget vægt skal hvile på bremsende hjul)

Husk ved kørsel på vej at benytte transport stilling hvis dette er muligt.

Gods skal afmærkes hvis det mere end 1 meter for- eller bagud, samt mere end 15 cm. ud over siden.

 

Kontrolpunkter ved tilkobling af påhængsvogn:

Pi’en er sikret med en split.

El stik og hydraulikslange er monteret korrekt.

Kontrol af lys samt reflekser.

Min. Halvdelen af vogntoges vægt hviler på bremsende hjul.

Max. Længde ikke overskrides.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Færdselsteori:

Kørekortets gyldighed:

Normalt gyldigt indtil de 70 år og skal medbringes under kørsel på vej- og fremvises til politiet på forlangende.

 

 

Færdselslovens område:

Loven gælder, for færdsel på vej, som benyttes til færdsel af en eller flere færdsels arter. Eller populært sagt der hvor posten kommer.

Særligt hensyn:

Skal udvises overfor børn, ældre, handicappede og skolepatruljer

Der skal gives fri passage til:

Udrykningskøretøjer

Militærkolonner

Ligtog

Grupper af børn under ledelse af voksne

Andet sluttet optog

 

Hastighed:

Højst tilladt hastighed med traktor/motorredskab er 30 km/t

Hvis køretøjet har massive gummihjul dog kun 15 km/t

Som fører af traktoren må man ikke kører hurtigere end forholdene tillader, herunder:

Vejforhold

Vejrforhold

Oversigtforhold

Trafikforhold

Traktorens stand og belæsning

Førerens rutine

Og hastigheden må aldrig blive større end at du kan se mindst en standselængde frem.

 

Der skal desuden holdes en passende hastighed:

Ved kørsel inden for bygrænsen

Hvor der er børn på eller ved vejen

Hvor der er en bus der er ved at sætte passagerer af

Hvor der er vejarbejde

Hvor der er sket et færdselsuheld

Når der er heste eller kreaturer på vejen

Når sigtbarheden er nedsat pga. tåge eller røg

I glat eller fedtet føre

I vejkryds

I vejsving eller bakketoppe

Ved risiko for blænding

Ved møde med et andet køretøj på smal vej

Ved fodgængerfelt

Ved jernbaneoverskæring

 

Standselængde:

Standselængden består af en reaktionslængde og en bremselængde.

 

Reaktionslængden afhænger af:

Tiden fra man ser faren til man reagerer samt farten. Dette tager normalt et sekund dog længere tid hvis man er træt, gammel, syg eller spiritus påvirket, kortere hvis man indtager beredskabs stilling dvs. man flytter foden fra gaspedalen til bremsen.

Bremselængden afhænger af:

Farten, vejgrebet, køretøjets vægt og bremse evne samt om man evt. kører ned af bakket.

Kører du 2x så hurtigt stiger reaktionslængden 2x og bremselængden 4x

Kører du 3x så hurtig stiger reaktionslængden 3x og bremselængden 9x

 

Vigepligter:

Vi har to vigepligter: Højre og ubetinget vigepligt. Ubetinget vigepligt betyder at man skal stoppe for trafik fra højre og venstre.

Ubetinget vigepligt har man ved:

 1. Trekant på spidsen
 2. Stoptavle
 3. Hajtænder.

Ubetinget vigepligt har man også følgende steder uden afmærkning:

 1. Ud fra tankstation
 2. Grundstykke
 3. Markvej
 4. Parkeringsplads
 5. Samt ud over fortov, cykelsti og anden belægning.

Højre vigepligt betyder at man skal stoppe for trafik fra sin højre side, samt se efter at trafikken fra venstre holder tilbage for dig. Højre vigepligt har man de steder, hvor der ikke er nogen form for afmærkning.

Ændring af placering til siden:

Hovedregelen for placeringsændring til siden dvs. at skifte bane, er regel for vognbaneskift. Dette betyder at man ikke må genere den øvrige færdsel mere, end at de skal slippe speederen på grund af vores manøvre.

I tilfælde hvor 2 baner forbeholdt færdsel i samme retning løber sammen, kan der gælde reglen for sammenfletning. Dette indikeres ved enten en oplysningstavle eller ved at vognbanelinierne er slettet før sammenløbet. Ved sammenfletning er det den der kommer først der kører først, denne manøvre forgår under gensidigt hensyn til hinanden.

 

Placering under ligeud kørsel:

Altid så langt til højre som muligt under hensyn til fodgængere og cyklister.

Opstår der kø bag traktoren, skal man med jævne mellemrum hjælpe bagfra kommende, med at overhale, ved at trække ind til siden hvor dette er muligt.

 

Placering til svingning:

Ved højresving placeres traktoren så langt til højre som muligt.

Ved Venstresving placeres traktoren langs vejmidten, hvis gaden er ensrettet dog langs venstre kørebane

Tegngivning:

Der skal gives tegn med blinklyset før igangsætning, vending, svingning og kørsel ind til siden.

Møde:

Der er 4 grundregler mht. møde med et andet køretøj.

 1. Hold altid så langt som muligt til højre, ved møde med et andet køretøj.
 2. Den hvis vognbane er spærret skal holde tilbage.
 3. Hvis der er indsnævring i begge vognbaner er det først til mølle princippet.
 4. Hvis stort køretøj møder lille køretøj, skal det store vige.

 

Overhaling:

Altid venstre om med mindre at det er højre om:

Venstresvingende eller forankørende der tydeligt forbereder svingning til venstre.

Kø kørsel i tæt trafik.

Før overhaling skal man sikre sig:

 1. Fri for modkørende, bakker og uoverskuelige sving.
 2. Ingen bagfrakommende er ved at overhale.
 3. Den forankørende ikke giver tegn til at overhale.
 4. Man skal kunne komme ind i rækken igen.

Følgende steder er der overhaling forbudt:

 1. Foran eller på en bakke.
 2. Foran eller i uoverskueligt vejsving.
 3. Foran eller på en jernbaneoverskæring.
 4. I vejkryds med vigepligt.

 

Standsning og parkering:

En standsning er en hensættelse af køretøjet op til 3 minutter medmindre der er tale om af- eller pålæsning af gods eller passagerer.

En parkering er en hensættelse af køretøjet i mere end 3 minutter medmindre der er tale om af- og pålæsning af gods eller passagerer.

Standsning og parkering skal altid forgå i højre side af vejen, medmindre der er tale om ensrettet vej eller en vej der er mindre befærdet.

Standsning og parkering må ikke ske på cykelsti eller fortov.

Følgende steder er der standsning forbudt:

 1. På fodgængerfelt eller nærmere end 5 meter før feltet.
 2. Ud for udkørsel fra cykelsti eller nærmere end 5 meter.
 3. I vejkryds eller nærmere end 10 meter.
 4. Nærmere et opmarchområde end 5 meter.
 5. Ved siden af en spærrelinie, hvis afstanden er mindre end 3 meter.
 6. 12 meter før og efter et busstoppested.
 7. Uoverskuelig bakketop og vejsving
 8. Så man dækker et vejskilt
 9. Tunnel eller viadukt
 10. På en jernbaneoverkørsel
 11. I et krybespor

Følgende steder er der parkering forbudt:

 1. Nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverskæring
 2. På kørebanen på hovedveje uden for byen
 3. 2. position
 4. Ud for port eller indkørsel
 5. Så du spærre for et andet køretøj medmindre det er to hjulet

 

Spiritus:

Højst tilladt alkoholpromille er 0,5, dog kan man dømmes for spirituskørsel under en promille på 0,5 hvis man indblandes i uheld eller kører usikkert.

Det er ikke tilladt at fører et køretøj hvis:

Man er syg, svækket, træt, påvirket af euforiserende stoffer eller har indtaget medicin mærket med rød trekant.

Uheld og ulykker:

Bliver du indblandet i en færdselsulykke, skal man standse op og yde hjælp i det omfang som man er i stand til.

Gå frem efter førstehjælpens 4 hovedpunkter

Standse ulykken

Livredende førstehjælp

Alarmer

Almindelig førstehjælp

HUSK ABC regelen

Opgive navn og adresse til dem som er indblandet i ulykken.