Teknik Trailer

Check om du må køre med din trailer/campingvoge her:

http://www.fdm.dk/biler/trailer-campingvogn/beregner-til-trailer-campingvogn

Kontrol af bremser

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved bremserne er opfyldt:

Stødstangen må ikke kunne trykkes til bundstilling. Dette kontrolleres ved at køre langsomt frem, foretage en almindelig opbremsning og fastholde bremsestillingen ved at aktivere bilens parkeringsbremse. Ved denne manøvre skal der som hovedregel fortsat være afstand mellem koblingshovedet og den faste del af påløbsdelen (hvilket fx konstateres ved at klemme beskyttelsesbælgen sammen og føle den nævnte afstand).

Bremsesystemet skal have tilstrækkelig virkning. Dette kontrolleres ved at forsøge at trække påhængskøretøjet, mens parkeringsbremsen er fuldt aktiveret. Wirer, bremsestænger og lignende skal være sikrede og ubeskadigede.

Eventuel hydraulisk bremsekraftoverføring skal være tæt.

Parkeringsbremsens betjeningsgreb skal kunne aktiveres let og skal kunne fastholdes i aktiveret stilling.

Kontrol af lygter

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved lygter og reflekser er opfyldt: Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.

Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.

Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.

Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen.

Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

Bagudvendende reflekser skal være røde trekantede og anbragt med spidsen opad.

-Gule reflekser på siden og hvide foran

Kontrol af bærende dele.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved de bærende dele er opfyldt:

 

 

Dæk skal på alle hjul have mindst 1,6 mm dybde i slidbanens hovedmønster. Sliddet bør ikke være ujævnt og dækket skal være uden beskadigelser.

Dækformen må ikke være unormal.

Chassisrammen og trækstangen må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt.

Ingen rust omkring bolter (tegn på at de kan være løse)

Kontrol af tilkoblingsanordninger.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til tilkoblingsanordningen er opfyldt:

Væsentligt slør må ikke forekomme mellem bilens koblingsdel og påhængskøretøjets koblingsdel, bedømt ved visuel kontrol af slidmærker på koblingsdelene og ved at rykke kraftigt op og ned i trækstangen ved tilkoblingsanordningen.

Aftagelig del af tilkoblingsanordningen skal være korrekt monteret og sikret.

Sammenkobling.

Eleven skal på grundlag af registrerings- og/eller koblingsattester kunne kontrollere lovligheden af følgende sammenkoblinger:

Fast kombination, hvor bil og påhængskøretøj er synet og godkendt sammen.

Variabel kombination, hvor bilen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer.

Synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj.

Dimensioner

Vogntoget må max være 18,75 m. i længden.

Traileren må max være 12 m. i længden.

Max være 4 m. i højden.

Max være 2,55 m. i bredden men aldrig mere end 35 cm. Ud over bilens sider i hver side (70 cm.) i alt.

Er traileren nyere og mere end 6 m. lang skal den forsynes med gule sidemarkerings lygter som skal kunne ses i en afstand af 300 meter.

Bredde over 1,60 m. skal der være hvide positionslygter foran. Over 2,10 markeringslygter placeret så højt som muligt Hvidt lys frem og rødt lys bagud